Jdi na obsah Jdi na menu
 


Proč Punarvasu?
 

Punarvasu je konstelací anebo "měsíčním domem" indického védského systému astrologie. Tyto měsíční domy se nazývají nakšatry a je jich 27. V každém z nich Měsíc pobývá jeden den. Nakšatra Punarvasu, sedmá v pořadí, se rozprostírá mezi 20. stupněm souhvězdí Mithuna (Býk) až k 3. stupni a 20-ti minutám souhvězdí Karaka (Rak). Vládkyní tohoto měsíčního domu je Matka Bohů Aditi, která je zdrojem dobra, čistoty, důstojnosti. Slovo Punarvasu označuje NÁVRAT, OBNOVENÍ (božského řádu), UZDRAVENÍ, VZKŘÍŠENÍ anebo OPAKOVÁNÍ.

 

Punarvasu navrátí ztracenou tvořivou energii, ztracenou božskou čistotu a napraví to co je pokažené. Protože je spojen také s "věčným návratem božské milosti", pod jeho znamením se narodil i Bůh Ráma, aby, dle indické mytologie, napravil porušenou dharmu a navrátil božské principy na zemi. Punarvasu dává čerstvou sílu vstát z vlastního popela a začít znovu a znovu. Je znamením naděje že Bůh nás nikdy neopustí a kdykoli je porušena dharma, sešle svou milost k navrácení původní rovnováhy.

 

Z těchto a dalších důvodů jsem si zvolila za název stránek právě Punarvasu. Duchovní principy jsou v dnešní době totiž tragicky pošpiněny, kriminální guruové, nebezpečné sekty, komercializované anebo fanatizované církve škodí množství lidí. Posvátné texty překládá a vykládá skoro každý kdo jen umí číst, a každý samozřejmě jinak. Lidé ztratili spojení s domovem svého vědomí – s božskostí. Slovo duchovno už ztrácí svůj původní význam a stává se tím nejhmotnějším a nejegoističtějším druhem podnikání. Lidé co dostali kapku milosti v sekundě upřímnosti, se vzápětí prohlašují za božské avátáry nebo duchovní učitele, a svou pozici zneužijí klidně i k neetickým a kriminálním činům, jen aby splnili svou touhu po moci, slávě, bohatství anebo smyslových požitcích. Ne není to popis ani konce světa, ani nějaké pekelné dimenze: je to popis naší současnosti: duchovního vědomí lidí v dnešním světě a v České republice.

 

Roku 2005 jsem založila stránky Večerní nebe, nyní přejmenované na Temnou stranu duchovna – sekty a guruové. Píši tam o šokujících projevech duchovního úpadku těchto samozvaných svámíů, guruů a avátárů. Bohužel však ani církve nejsou útočištěm pro toho, kdo hledá Boha. Nejenom nabídka falešných autorit, ale i poptávka oslepeného davu přinesli tento zoufalý stav rozvinutí Kali Yugy (věku pod vládou démona Kali).

 

Avšak mnozí jste mi vyčetli, že píši pouze o negativních projevech. A mnozí, kteří mě osobně znáte, přitom dobře víte že jsem osobně poznala i několik zářících diamantů duchovna, a o několika málo jiných jsem se dozvěděla z jiných zdrojů. Stránky však nebudou pouze o osobnostech, kteří se nevzdálili od principů pravé duchovnosti. Ráda bych zde také upozornila na písemné zdroje, které nám zanechali naši předkové proto, aby nám ulehčili návrat do našeho původního stavu čistého vědomí, k Bohu. Většina těchto spisů je dnes bohužel zneužitých církvemi a sektami, a díky účelovým anebo chybným překladům ztrácí svůj původní význam - jsou už jen nástroji pyšných panditů jak ohromit své posluchače a čtenáře svou vzdělaností a sečtělostí. Jsou jako voda, která měla žízeň původně hasit, ale když se do ní nasypala sůl, navenek sice nadále vypadá stejně, žízeň však už neuhasí.

 

Nemám samozřejmě kapacitu ani ambice všechno napravit co bylo pokaženo. Moje svědomí mi ale nedá, abych alespoň něco málo nepřidala k očištění dobrého jména duchovních tradic, pokud to mám v silách, a pomohla oddělovat  zrní od plevele. Ráda bych se tedy podělila o informace a zkušenosti, poukázala na osobnosti které svými životy navracejí nebo navraceli lidem víru v Boha, a svým příkladem pomáhají nebo pomáhali najít úzkou cestičku návratu k pravdě. Také bych ráda zasvětila svou dobrou jazykovou vybavenost k úzkostlivému překládání takových duchovních textů, které by podle mně mohli hrát roli v navrácení dobré pověsti spirituality.

 

Protože duchovní aspekty naší existence se nedají oddělit od astrologických souvislostí, tyto stránky budou "propěchovány" astrologií. Předem se omlouvám, ale v tomto oboru jsem pouze věčně užaslým studentem, takže velmi vítám konstruktivní doplnění od zkušenějších a vzdělanějších astrologů. Moje astrologické texty a vsuvky jsou z největší části proto pouze překlady z důvěryhodných zdrojů (pro referenci vždy uvádím zdroje a internetové odkazy).

 

Na těchto stránkách se objeví postupně i kvalitnější články ze stránek Večerní vítr, který po čase plánuji zrušit.

 

Byla bych ráda kdyby tato stránka inspirovala k napsání příspěvků anebo překladů i další lidi, kteří cítí potřebu očistit a obnovit čistotu pradávných duchovních učení. Vyhrazuji si sice právo rozhodovat o obsahu a formě uveřejněných textů, ale jsem otevřena ke všemu, co nezavání sektářstvím, komerční esoterikou, magií, new-age, ufóny, drogami, guruovstvím , avátárovstvím nebo církví (moc z toho nezůstalo po tomto výčtu ).

 
Satjaméva džajaté! – Pravda jistě zvítězí!
 
maríči
 
 
Více o nakšatrách:
 

Podle védského (hinduistického) systému astrologie zvaném v Sanskrtu Džjótiš (jindy Džjótiša) klíčovou roli k pochopení vlivu nebeských těles na naši planetu hraje 27 konstelací a 12 hvězdných znamení. Těchto 27 konstelací jsou známé jako nakšatry, a jsou vzdálené 300 až 400 světelních let od Země. Měsíční nakšatra osoby v momentu narození je podle astrologie Džjótiš nejsilnějším prvkem astrologické předpovědi.

 

Po rozložení termínu nakšatra na dvě složená slova které jej tvoří, zjistíme že "naks" znamená "nebe" a "šetra" znamená "region, oblast". Z toho vyplývá význam slova: "hvězdná mapa". Jiným rozdělením slova získáme "nakša" což je "mapa" a "tara" což je "hvězda". Takto získá slovo význam "hvězdné mapy". Podle těchto významů je jasné, že v očích prastarých indických zreků z období Véd hlavními prvky nebeské mapy je 27 nakšáter a ne 12 znamení zodiaku.

 

V prastarých časech to byl Měsíc, z pohybu kterého lidé vycházeli při počítání času a pro spojení s hvězdami. Nakšatry jsou pokládány za konstelace anebo "domy" Měsíce, protože v každém z nich pobývá jeden den.

 

Tento systém konstelací je více než 5000 let  starý, a je vzpomínán už v nejstaří Védě. Sice stejné měsíční "domy" se objevují tak v čínské jako i v arabské astrologii, v evropské nebo západní astrologii nezískali větší pozornosti. Každá nakšatra zabírá 13 stupňů a 20 minut zodiaku. Když to vynásobíme s 27, získáme celý zodiakální kruh o 360 stupních.

 

Nakšatry mají různé klasifikace, podle základních atributů, primární motivace (jako jsou Káma – smyslová přání; Artha – hmotné touhy; Dharma – život založený na duchovních principech; Mókša – vysvobození z cyklu rození a smrti), dále podle pohlaví, kasty, druhů bytostí atd. Jsou také specifikovány dle svých božských vládců, planet a symbolů..

 

Nakšatry i zodiak začínají od stejného bodu. Začátek první nakšatry Ašvini začíná ve stejném bodě jako znamení Berana. Každé znamení tudíž je ovlivněno i nakšatrou která do něj "spadá". V porovnání se znamením však nakšatra představuje mnohem hlubší a koncentrovanější vliv.

 

Z výše psaného je zřejmé proč indičtí zřeci říkali, že nakšatry reprezentují příbytky, kam se transferuje a uskladňuje ovoce našeho konání (karma). Nakšatry pak  nám "dávkují" ovoce naší karmy. Nejvyšším druhem ovoce je úcta k Bohu, meditace a duchovní aktivita počas života (-ů).

 

(Pozn. Maríči: autor píše o "zodiacal signs" – zodiakálních znameních, přesto že indická astrologie nepracuje se znameními ale souhvězdími. Kvůli věrnosti překladu jsem však ponechala slovo "znamení" I v češtině).

 
Zdroje:
 

http://www.astrologyweekly.com/astrology-articles/nakshatra.php

 
 

http://www.astrojyoti.com/punarvasu.htm

 
 
 
 

 

 

Příspěvky čtenářky Zulu

5. 4. 2010

Komentáře čtenářky s nickem Zulu jsem poznala poprvé na Jitřní zemi, poté psala na Večerní nebe i Večerní vítr (který jsem musela uzavřít kvůli porušení pravidel fóra tomášovci). Její komentáře i příspěvky spojují inteligenci s láskyplností. Zde uveřejňuji její příspěvky ze stránek  Večerní vítr.
 

Neubližujme duchovnem!

2. 4. 2010

Poslední dobou přemýšlím nad tím, jestli není v naší středoevropské společnosti esoterika a duchovno pouze dalším způsobem ubližovat jiným lidem: jestli místo moderní Střední Evropy se nenacházíme spíše v duchovním středověku...

 

Moudrost matky Meery

2. 4. 2010

Když jsem hledala informace na internetu o matce Meeře, abych je porovnala s Lasanou, nejenže jsem zjistila, že matka Meera byla evidentním zdrojem pro „naklonování“ Diesanou a Lasanou, ale také jsem narazila na příjemnou a autentickou moudrost u této ženy, kterou prozatím jsem neshledala u žádného současného gurua, duchovního vůdce, samozvaného avátára....

 

Příspěvky Jaroslava Macháčka o Karlu Makoňovi

2. 4. 2010

Jaroslav Macháček vypracoval několik zajímavých článků o Karlu Makoňovi., českém mystikovi ovlivněného křesťanstvím, zenem ale i třeba Aurobindem. Byli uveřejněné na stránkách Večerní vítr, které jsem zrušila. V článku najdete odkazy na sérii příspěvků Jaroslava Macháčka o Karlu Makoňovi.

 

Skryté diamanty Prahy - manželé Ráčkovi

2. 4. 2010

ObrazekMůj známý mě požádal, abych napsala o svých zkušenostech s manžely Ráčkovými, aby čtenáři Večerního nebe (webové stránky zabývající se sektami) také poznali nějaký pozitivní projev duchovna. Pokusím se tedy popsat některé vzpomínky na Ráčkovi, abych ukázala že ano, duchovno může vést lidi i k tomu aby byli hodnější a moudřejší než průměr, a aby se drželi morálních principů.
 

Dobrá karma, špatná karma

8. 3. 2010

Jak zjišťuji, karma, osud a Boží spravedlnost jsou centrálním tématem náboženství, duchovních systémů ale i sekt a guruovských kultů (možná dokonce těch nejvíce). Je Bůh spravedlivý? Zasloužíme si svou špatnou karmu? Je dobrá karma znakem duchovnosti? Máme se oddávat svému osudu a požadovat to od jiných? Anebo máme bojovat proti zlu, které nás postihuje či postihuje jiné lidi? Ožehavé otázky, které rozdělují duchovně snažící na dva tábory...